disabled-72211_1280

Gemenskap med andra handikappade

För handikappade finns det naturligtvis ett stort behov av gemenskap. Detta för att inte bli sittande ensamma och behöva tänka på sin situation hela tiden. Det finns de som är ensamma hela tiden och klarar sitt handikapp på ett positivt sätt i …
help-164755_1280

Ska du hjälpa en handikappad människa?

Vi kan många gånger fråga oss om vi ska hjälpa en handikappad människa. Svaret på detta är inte enkelt, och som små fick vi säkert alla se bilder på hur en ung pojke hjälper en äldre eller handikappad över gatan. Samtidigt hör …
boy-991339_1280

Se inte allt i svart som handikappad

Att bli dyster och nedstämd som handikappad kan vara mycket lätt, och då blir naturligtvis livet mycket svårare att leva. Livet som handikappad behöver inte vara svårt, under förutsättning att du inte är totalförlamad, i vilket fall som det inte finns mycket …
disabled-728521_1280

Utrustning för att klara olika handikapp

Utvecklingen i samhället går snabbt framåt inom alla olika kategorier av områden. Så är det också när det gäller utrustning för handikappade. Här kommer det hela tiden nya olika och förbättrade redskap som ska göra livet enklare för alla. Allt från hörapparater …
wheelchair-538978_1280

Naturen och att vara rullstolsbunden

Bara för att du är rullstolsbunden tar inte livet slut, även om det kan vara tungt för många. Särskilt tungt kan det vara för alla de som har levt ett aktivt liv utan problem tidigare i livet, och helt plötsligt efter en …
workstation-405768_1280

Vad kan en handikappad människa åstadkomma?

Beroende på vilket handikapp som du har kommer du naturligtvis att ha olika förutsättningar gällande vad som är möjligt att utföra. Egentligen är detta ingen skillnad mot att ha en utbildning eller att inte ha det. Här är det i grund och …
handicap-759184_1280

Olika typer av handikapp

När det gäller att vara handikappad är detta ett stort begrepp som omfattar en mängd olika typer av handikapp. Dessa kan vara av besvärligare karaktär eller av enklare slag. Kanske finns det egentligen inget handikapp som kan klassas som enklare, utan detta …
wheelchair-749985_1280

Är en handikappad människa sjuk?

När vi talar om olika handikapp och att det finns ett behov av vård talar vi ofta om något som vi anser vara en sjukdom. Tyvärr placerar vi ofta alla de som lider av ett handikapp i samma fack. I de flesta …