Är en handikappad människa sjuk?

När vi talar om olika handikapp och att det finns ett behov av vård talar vi ofta om något som vi anser vara en sjukdom. Tyvärr placerar vi ofta alla de som lider av ett handikapp i samma fack. I de wheelchair-749985_1280flesta fall är detta inte alls sant, och definitivt inte ett fack som en handikappad person vill tillhöra. När det handlar om handikapp är detta oftast något som är medfött, eller något som har tillfogats en människa genom en olycka. Det kan betyda att en människa inte kan höra eller att en annan människa är rullstolsbunden. Detta betyder definitivt inte att dessa människor är sjuka i ordets rätta bemärkelse. När du är sjuk ligger du hemma i till exempel feber, eller så tas du in på ett sjukhus för vård.

Det är många av de människor som är handikappade som aldrig behöver besöka ett sjukhus, då det finns så mycket annan hjälp att få. Här kan det till och med handla om att mycket av det som den handikappade behöver lära sig kan utföras på egen hand. Naturligtvis kan det vara jobbigt och arbetsamt att vara handikappad, och livet kan te sig som att du inte kan göra saker som andra människor kan göra. Även om detta är sant ibland betyder inte heller det att du är sjuk bara för att du är handikappad.

Det hela handlar om att ta sig ur den traditionella tankebanan, bryta mot traditionella mönster och att definitivt inte placera dig själv, eller låta andra placera dig, i ett specifikt fack. Det finns idag många handikappade människor som kan göra enastående saker. Här är det bara att se på de olympiska spelen som ett exempel. Det hela handlar om att inte känna sig sjuk och värdelös, utan se det som verkligen kan göras i livet. Detta kommer att ge dig mer kraft och ett gladare liv.