Ska du hjälpa en handikappad människa?

help-164755_1280Vi kan många gånger fråga oss om vi ska hjälpa en handikappad människa. Svaret på detta är inte enkelt, och som små fick vi säkert alla se bilder på hur en ung pojke hjälper en äldre eller handikappad över gatan. Samtidigt hör vi idag att många handikappade klarar sig bra på egen hand. Detta kan då betyda att en handikappad människa blir irriterad om du försöker hjälpa dem med något som är helt naturligt för dem att klara på egen hand. Självfallet kan det vara så, men i mångt och mycket är alla människor lika, och tackar inte nej till hjälp.

Här kanske det ligger mycket i att inte hjälpa någon bara för att de sitter i en rullstol eller har ett annat handikapp. Det handlar mer om att se till alla människor på samma sätt. Här ska du se om en människa behöver hjälp eller ej. Många gånger kan det mycket väl vara så att en rädd person behöver mer hjälp att ta sig över gatan än vad en rullstolsbunden har behov av. Det gäller helt enkelt att se vem som har behov av hjälp i olika lägen. Ibland kanske detta inte är så lätt att se, och då kan de givetvis vara bättre att erbjuda hjälp än att bara gå därifrån.

Svaret om du ska hjälpa en handikappad människa är naturligtvis ja. Detta är dock inget speciellt i sig, utan du ska helt enkelt hjälpa alla människor som har ett behov av hjälp i alla de fall som du kan. Detta är din medborgerliga skyldighet, och absolut inget som har med handikapp eller ej att göra. När du väl har kunskapen om detta kommer du säkert att bli en mycket hjälpsam människa för alla som har behov av din hjälp. Bara för att du ser en handikappad människa betyder inte det automatiskt att denne är i behov av hjälp.