Gemenskap med andra handikappade

För handikappade finns det naturligtvis ett stort behov av gemenskap. Detta för att inte bli sittande ensamma och behöva tänka på sin situation hela tiden. Det finns de som är ensamma hela tiden och klarar sitt handikapp på ett positivt sätt i alla fall, men det kräver mycket mer av det mänskliga psyket. Det ska heller inte behöva vara på det sättet, då vi tror att inga människor egentligen vill vara ensamma. Hur som helst blir gemenskapen för handikappade med andra människor viktigt. Många gånger är det så att de söker sig till andra människor med handikapp. När det gäller detta fenomen finns det både positiva och negativa faktorer inblandade.

disabled-72211_1280För handikappade som söker sig till andra handikappade finns det stor risk att de hela tiden talar om sitt handikapp, och blir därmed fasta i negativa tankebanor. Detta kan många gånger snabbare leda till en stor depression, vilket då är den negativa effekten av denna gemenskap. Det finns dock andra positiva egenskaper såsom att andra handikappade ofta har en större förståelse för varandra, och kan dela med sig av sina erfarenheter och metoder för att klara sin situation. Här kan det ge goda effekter för andra handikappade att klara sig bättre i livet.

det bästa som kan ske när det gäller gemenskap med och för handikappade är förmodligen en kombination av allt som är bra. Här handlar det naturligtvis om gemenskap med andra handikappade och utbyte av erfarenheter, lösningar och idéer. Dock är nog gemenskapen med familj och vänner viktigast. Här gäller det för alla att inte tappa den, utan att ha en familj och vänner omkring sig som ser till människan inuti kroppen istället för att se vad utsidan kan göra. När du är handikappad betyder det heller inte att du inte kan jobba. Kanske har du massor av människor omkring dig och god gemenskap på jobbet.